Η σελίδα του περιοδικού International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.